Vị trí: Đường Dũng Sĩ Điện Ngọc

Bàn giao: Đúng cam kết

Bảng giá: 336 triệu

Đất Nền

Đất Nền

Vị trí: Đường Hoàng Văn Thái, Q.Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

Bàn giao: Đúng cam kết

Bảng giá: 800 triệu

Đất Nền

Đất Nền

Vị trí: Phường Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

Bàn giao: Đúng cam kết

Bảng giá: 1,6 tỷ

Đất Nền

Đất Nền